Aktualności

Dnia 30.11.2017 r. w Ośrodku Kultury "Arsus" przy ul. Traktorzystów 14 odbyły się wykłady dla seniorów dot. bezpieczeństwa pożarowego.

Wykłady zorganizowane zostały w porozumieniu Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dzielnicy Ursus z tut. Państwową Strażą Pożarną - JRG 16.

Zajęcia poprowadzone zostały przez funkcjonariuszy JRG 16: mł. kpt. Sylwester Szczodry oraz mł. ogn. Grzegorz Szymański.
Tematyką wykładów były ogólne zasady bezpieczeństwa pożarowego. Jednak nasi funkcjonariusze z racji trwającego okresu grzewczego rozszerzyli tematykę zajęć o dodatkowe tematy związane z zagrożeniem jakim niesie ze sobą tlenek węgla (czad) oraz prawidłowe postępowanie i eksploatacja urządzeń grzewczych.
W dalszej części wykładów omówiono ogólne zasady pierwszej pomocy przedmedycznej z szczególnym zwróceniem uwagi na BLS (zespół czynności obejmujący bezprzyrządowe utrzymywanie drożności dróg oddechowych oraz podtrzymywanie oddychania i krążenia). Dzięki wykorzystaniu fantomów oraz innych sprzętów szkoleniowych (AED) każdy z uczestników mógł w łatwiejszy sposób przyswoić przekazywaną wiedzę.

Tekst: mł. asp. Paweł Duraziński
Zdjęcia: mł. kpt. Sylwester Szczodry/ mł. ogn. Grzegorz Szymański

Goście online

Odwiedza nas 289 gości oraz 0 użytkowników.

facebook_page_plugin