Interwencje

W dniach 07-09.11.2017 strażacy z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych nr 6 i 8 uczestniczyli w ćwiczeniach na obiekcie Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów.

Wszystkie ze zmian służbowych miały możliwość zapoznania się z otwartym w tym roku obiektem w którym znajduje się Pracownia Kontroli Jakości Radiofarmaceutyków. Strażacy zapoznanali się ze specyfikacją budynku, systemami bezpieczeństwa pożarowego w nim występującymi oraz możliwymi zagrożeniami w postaci źródeł promieniotwórczych.

Jedna ze zmian służbowych miała możliwość przeprowadzić ćwiczenia ewakuacyjne z obiektu . Scenariusz ćwiczeń zakładał, iż w pomieszczeniu pracowni przygotowywania radiofarmaceutyków dochodzi do awarii urządzenia elektrycznego powodującego pożar. Urządzenie stoi w bliskim sąsiedztwie ampułek z substancją radioaktywną (roztwór nadtechnecjanu sodu - 99mTc), w tym momencie w pracowni przebywa dwóch pracowników Zakładu, którzy zauważają pożar i przystępują do działań zgodnie z przyjętymi zasadami postępowania w przypadku pożaru. Założeniem ćwiczeń było doskonalenie elementów taktyki działań gaśniczych takich jak: ewakuacja pracowników oraz pacjentów, podawanie prądów gaśniczych w natarciu i obronie, prowadzenie działań w silnym zadymieniu, organizacja zaopatrzenia wodnego, ewakuacja poszkodowanych z miejsca akcji oraz udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ważnym elementem ćwiczeń było doskonalenie wśród pracowników szpitala zasad i umiejętności postępowania na wypadek sytuacji nadzwyczajnych jakim jest zagrożenie radiologiczne, współpraca ze służbami ratowniczymi oraz powiadamianie służby przewidziane do reagowania w sytuacji zagrożeń radiacyjnych przyjętych w zakładowym planie postępowania awaryjnego.

Tekst: st. kpt. Piotr Turowski
Zdjęcia: mł. kpt. Adrian Kulik

Goście online

Odwiedza nas 445 gości oraz 0 użytkowników.

facebook_page_plugin