Do pobrania

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
m. st. Warszawy

Logo Państwowej Straży Pożarnej na tle zarysu miasta

Załatw sprawę przez EPUAP

Dokumenty kierować można również za pomocą:

  • - poczty tradycyjnej na adres: ul. Polna 1, 00-622 Warszawa
  • - poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • - faksu: 22 596 78 00

W przypadku konieczności kontaktu z funkcjonariuszem lub pracownikiem Komendy możliwy jest kontakt telefoniczny za pośrednictwem numeru telefonu:
22 596 73 00

Informacja dotycząca uzyskania zaświadczenia o działaniach ratowniczych straży pożarnej

Wniosek o wydanie zaświadczenia o działaniach ratowniczych straży pożarnej

Informacja dotycząca przekazywania wyciągu z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

 


 

Informacje dotyczące uzgodnienia podłączenia urządzenia ssp obiektu z obiektem straży pożarnej

 


 Zawiadomienie o praktycznym sprawdzeniu organizacji oraz warunków ewakuacji

O wydanie opinii zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

O wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej dotyczącej spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

O wydanie opinii zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe dotyczącej spełnienia wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla niepublicznego przedszkola/ szkoły/ placówki oświatowej.

O wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem z dnia 25 marca 2011 r.w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych dotyczącej spełnienia wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

O wydanie zaświadczenia w trybie art. 14. ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego dotyczącą spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

O wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są widoczne usługi hotelarskie dotyczącej spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

O wydanie opinii zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2019 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej dotyczącej spełnienia przez budynek/lokal wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

O wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania dotyczącą spełnienia przez budynek/lokal wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

O wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także zasad jego organizowania i nadzorowania dotyczącej spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

O wydanie zaświadczenia w trybie art. 17. ust. 3 pkt. 3 Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym dotyczącego spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Zawiadomienie w trybie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, o zakończenia budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania