Termin składania ofert: 15.04.2019 godzina 10:00.
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 3 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 do SIWZ - Umowa
Załącznik nr 5 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 6 do SIWZ - SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE - WZÓR
Załącznik nr 7 do SIWZ - ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - WZÓR
Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania.