Termin składania ofert: 06.06.2019 godzina 10:00.
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz cenowy
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty