Termin składania ofert: 31.10.2019 godzina 10:00.
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 28.10.2019 r.
Załącznik nr 3 do SIWZ po zmianach z dnia 28.10.2019 r.
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.11.2019 r.